Loże tematyczne

Innowacyjna forma networkingu!

  • Loża recyklingu
  • Loża surowców odnawialnych
  • Loża energii odnawialnej
  • Loża zielonych technologii przemysłowych

Po wysłuchaniu prelekcji uczestnicy konferencji spotykają się w mniejszych grupach, w osobnych pokojach, dyskutując o możliwościach rozwiązań problemów w danym temacie.

Podczas gdy w sesjach głos zabierają głównie prelegenci, w lożach głos zabrać może każdy uczestnik.
To okazja, by podzielić się swoimi doświadczeniami czy poszukać odpowiedzi na ważne pytania.