78,8% wszystkich śmieci w Polsce to odpady przemysłowe

W Polsce głównym problemem środowiskowym, jest wysoki odsetek odpadów przemysłowych stanowiących 78,7% wszystkich śmieci, jak również niski poziom recyklingu tej grupy odpadów, szacowany na 51% (dane GUS z 2018 roku). Według informacji Polskiego Instytutu Ekonomicznego z 2019 roku, najwięcej odpadów powstaje w górnictwie i wydobywaniu – 38,8%, na drugim miejscu jest szeroko rozumiany przemysł przetwórczy odpowiedzialny za 16,5%, a na trzecim z 10% – budownictwo. Dodatkowo sprawę komplikuje fakt stale rosnącego udziału importowanych tworzyw sztucznych w zużyciu krajowym, które w 2018 roku stanowiły 84%.

Analiza i ulepszenie funkcjonowania łańcucha wartości dotyczącego produkcji oraz stosowania oraz usuwania tworzyw sztucznych wymaga innowacyjności i wspólnej wizji do właściwego ukierunkowania inwestycji. Niezbędne jest podjęcie wysiłków i zacieśnianie współpracy, szczególnie pomiędzy przemysłem i jego otoczeniem, jak klastry czy Green Innovation Hubs, a instytucjami naukowymi. Trzeba jak najszybciej rozwiązać problemy ekologiczne, które dziś kładą się cieniem na produkcji, stosowaniu i odzysku tworzyw sztucznych.

Zgodnie z danymi GUS-u z 2019 roku, z ogólnej ilości śmieci wytworzonych w 2018 roku w przemyśle, 51% poddano odzyskowi, 43% unieszkodliwieniu poprzez składowanie, a 5% zneutralizowano w inny sposób. Najwięcej odpadów wytworzono, podobnie jak w latach ubiegłych, w województwie dolnośląskim i śląskim (gdzie zlokalizowany jest przemysł wydobywczy). 

Na tle innych gałęzi przemysłu dobrze wygląda recykling opakowań, którego poziom wynosi 57% – jeszcze 12 lat temu było to 37% – ale i on cechuje się relatywnie dużym marnotrawstwem.

Dla środowiska naturalnego coraz większe znaczenie mają inne branże, np. budowlana, która według Eurostatu wytwarza 36,4% odpadów w UE (i zużywa 50% wydobywanych surowców), a także motoryzacyjna, gdzie z każdych 5 zezłomowanych samochodów można uzyskać średnio 1 tonę odpadów z tworzyw sztucznych, a będzie ich przybywało, ponieważ samochody produkowane po 2005 roku mogą mieć nawet 38% materiałów syntetycznych w składzie.

autor:
dr Andrzej Stępnikowski, ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości
źródło: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/