50% spółek WIG20 ma własne moce OZE lub planuje je wdrożyć

Większość spółek z WIG20, mWIG40 i sWIG80 dostrzega potrzebę inwestowania we własne moce zielonej energii lub korzysta z zakupionej energii pochodzącej z OZE – wynika z badania Luneos.

W procesie transformacji energetycznej znacznie lepiej radzą sobie duże spółki. W indeksie WIG20 50% spółek planuje albo już inwestuje we własną energię pochodzącą z OZE. Dla porównania, w sWIG80 jest to jedynie 26% badanych firm.

Rok 2022 to czas znacznych podwyżek cen za energię elektryczną. Spółki z polskiego rynku kapitałowego coraz bardziej doświadczają negatywnego wpływu wzrostu cen energii na swoją działalność i uzyskiwane marże. Perspektywy dla cen energii ciągle się pogarszają i tak naprawdę nie wiadomo, jakich poziomów cenowych mogą spodziewać się polscy przedsiębiorcy w najbliższych latach. Jest tak przede wszystkim z powodu wojny za naszą wschodnią granicą, pogarszającej się sytuacji gospodarczej w Europie, braku surowców (m.in. gazu, czy węgla), a także rosnącej inflacji – mówi Zbigniew Prokopowicz, prezes i współzałożyciel Luneos.

Alternatywą dla energii pochodzącej z brakującego dziś węgla, którą można wdrożyć w dość krótkim czasie, są odnawialne źródła energii (OZE). Są one coraz bardziej istotne dla bezpieczeństwa energetycznego w Europie w lipcu br. Unia Europejska przyjęła, że jej celem jest zwiększenie udziału energii odnawialnej do 45% całkowitego zużycia energii do 2030 roku [1]. W polskich warunkach najlepszymi jej źródłami jest energia wytwarzana ze słońca i wiatru. Co więcej, już od kilku lat koszt wytworzenia energii z OZE jest znacznie niższy niż koszt wytworzenia jej z paliw kopalnych, a do tego zapewnia ona firmom niezależność energetyczną. Dlatego tak ważna dla spółek z GPW jest szybka transformacja energetyczna. Z tego względu postanowiliśmy sprawdzić jak do tzw. zielonej energii i transformacji energetycznej podchodzą przedsiębiorstwa giełdowe z najważniejszych indeksów GPW: WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 – tłumaczy Zbigniew Prokopowicz, prezes i współzałożyciel Luneos.

Mniejsze spółki muszą przyspieszyć transformację

Badanie Luneos zostało wykonane w czerwcu i lipcu 2022 r. Analizie poddanej były raporty niefinansowe oraz sprawozdania zarządu z działalności za 2021 r. spółek z indeksów: WIG20, mWIG40 i sWIG80. W raportach i sprawozdaniach spółek giełdowych poszukiwana była odpowiedź na pytanie – czy spółka planuje inwestycje lub korzysta z energii pochodzącej z OZE? Innymi słowy, czy dane przedsiębiorstwo giełdowe odnosi się w swoich raportach do tematu odnawialnych źródeł energii. Odpowiedź była twierdząca, gdy np. spółka podawała ile proc. energii zużywanej w przedsiębiorstwie było generowanych z własnych instalacji fotowoltaicznych, jaki proc. stanowiła zakupiona zielona energia od zewnętrznych podmiotów, jakie są plany inwestycyjne spółki w kwestii OZE, itp.

W tym elemencie uzyskano następujące wyniki:

  • 90% przedsiębiorstw z WIG20 inwestuje w OZE lub już korzysta z energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (np. poprzez zakup certyfikowanej energii);
  • 65% przedsiębiorstw z mWIG40 inwestuje w OZE lub już korzysta z energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii;
  • 59% przedsiębiorstw z sWIG80 inwestuje w OZE lub już korzysta z energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.

Następnie zawężono temat poszukiwań i uwaga została skupiona tylko na działaniach i planach związanych z własnymi mocami pochodzącymi z OZE, czyli czy przedsiębiorstwa posiadają lub planują podjąć inwestycje we własną energię pochodzącą z fotowoltaiki lub farm wiatrowych. W tym aspekcie stwierdzono, że:

  • Połowa firm (50%) z WIG20 planuje albo już inwestuje we własną energię pochodzącą z OZE;
  • 40% firm z mWIG40 planuje albo już inwestuje we własną energię pochodzącą z OZE;
  • 26% firm z sWIG80 planuje albo już inwestuje we własną energię pochodzącą z OZE.

Przeprowadzona przez nas analiza pokazuje, że transformacja energetyczna sprawniej odbywa się w największych spółkach, niż w mniejszych podmiotach. Dla zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, małe i średnie firmy z polskiego rynku kapitałowego powinny w 2022 roku, jak i w kolejnych latach, przyspieszyć odchodzenie od coraz droższej energii pochodzącej z węgla na rzecz tej wytwarzanej z OZE. Dzięki temu zyskają większą niezależność energetyczną i zmniejszą niepewność, która im towarzyszy w związku z kryzysem energetycznym, z jakim zmaga się europejska gospodarka – ocenia Michał Kozłowski, współzałożyciel i wiceprezes Luneos oraz CEO Luneos Green Energy.

Dodatkowych informacji udzielają:

M+G

Magda Kolodziejczyk

Tel. +48 22 416 01 02

Mob. +48 501 16 88 07

magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl

Marta Kornet

Tel. +48 22 416 01 02

Mob. +48 503 18 68 55

marta.kornet@mplusg.com.pl

Więcej informacji na www.luneos.pl


[1] https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20220711IPR35006/meps-back-boost-for-renewables-use-and-energy-savings