Poznaj naszych prelegentów

dr inż. Krzysztof Starzyk:

dr inż. Krzysztof Starzyk jest niezależnym i uznanym ekspertem w zakresie śladu węglowego, zapewniającym wiarygodność i doświadczenie w obliczaniu śladu węglowego organizacji i produktu. Współpracuje z firmami, pomagając im w skutecznym mierzeniu, zarządzaniu i zmniejszaniu śladu węglowego ich produktów. Ze szkoleń w 2020r. skorzystało prawie 100 osób i kilkanaście firm z branży materiałów budowlanych, opakowań, produkcji części samochodowych, przemysłu spożywczego, funduszy rozwoju.

Ślad węglowy to potężne narzędzie, które poprawia środowiskowy wizerunek firmy, pozwala uzyskać przewagę konkurencyjną oraz coraz częściej staje się konieczny przy przetargach.

Jaka jest przyszłość zielonego przemysłu? Droga do neutralności klimatycznej!

Podczas mojej prezentacji przedstawię m.in. kwestie porozumienia klimatycznego, zrównoważonego rozwoju i neutralności węglowej i klimatycznej i ich wpływ na zielony przemysł w Europie.

Kogo dotyczy ślad węglowy organizacji i produktu? Na czym polega obowiązek raportowania?
Jaki wpływ na ochronę przemysłu EU będzie miał graniczny podatek węglowy?
Jak obliczyć ślad węglowy organizacji i w jakich zakresach?
Jaki jest ślad węglowy produktów meblarskich i z czego wynika?
Przedstawię też przykład mebla zeroemisyjnego i sposobu jak go wykonać.

Adam Wasiak, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej

Adam Wasiak:

Czy jesteśmy w fazie supercyklu koniunkturalnego na surowce odnawialne, takie jak drewno? Gdzie leży granica ich pozyskania? Czy warto stawiać i promować surowce odnawialne, których podaż w znacznym stopniu wyznacza natura i jej prawa? Czy zielony przemysł powinien mieć pierwszeństwo w wykorzystaniu surowców odnawialnych do wytwarzania produktów o długim cyklu życia? Czy do przemysłu tego należy zaliczyć również energetykę spalającą i współspalającą biomasę? A może drewno powinno być surowcem strategicznym? Co to oznacza w praktyce?

Adam Wasiak z wykształcenia jest leśnikiem, absolwentem SGGW w Warszawie a także studiów doktoranckich w zakresie ekonomii . W latach 2012–2015 był dyrektorem generalny Lasów Państwowych. Od 2017 pełni funkcję wicedyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

prof. dr hab. Ewa Ratajczak

prof. dr hab Ewa Ratajczak

W latach 2016-2020 – była dyrektorem Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu, wcześniej pełniła funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych tej jednostki. W latach 2011-2013 była przewodniczącą europejskiej sieci naukowej „InnovaWood”, a od roku 2014 przewodniczącą Komitetu Sterującego strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG od 2014 roku.

Specjalizuje się w analizach rynku i marketingu, a także w ekonomice drzewnictwa, szczególnie w problematyce: strategii rozwoju przemysłu drzewnego i meblarskiego, międzynarodowej konkurencyjności sektora leśno-drzewnego oraz innowacyjności branż drzewnych, wykorzystania drewna w różnych kierunkach jego przerobu, biogospodarki, zielonej gospodarki.

Podczas swojej prezentacji na Europejskim Foru Zielonego Przemysłu poruszy kwestie recyklingu, który stanowi obowiązek i wysoki koszt dla przedsiębiorstw produkcyjnych. Jest również wyzwaniem logistycznym generującym dodatkową emisję CO2. Tymczasem system selekcji i skupu odpadów jest rozwinięty na poziomie nieadekwatnym do potrezb rynku i generowanych odpadów, a przecież istnieją już technologie pozwalające przetwarzać i traktować odpady jako cenny surowiec do produkcji np. w branży budownictwa drogowego, ogrodnictwie, branży płyt drewnopochodnych, produkcji izolacji wdmuchiwanych i wielu innych.

Jak zatem pogodzić interesy zielonego przemysłu i wdrażać ciekawe technologie w obliczu biurokracji i niespójnych przepisów?

Clive Pinnington, EPF

Clive Pinnington

Dyrektor Zarządzający European Panel Federation (EPF). Stowarzyszenie reprezentuje europejskich producentów płyt drewnopochodnych. Branża ta osiąga roczny obrót w wysokości 22 miliardów euro i zatrudnia 100 000 pracowników w 5000 firm w Europie. . Podstawową rolą dyrektora generalnego EPF jest kierowanie specjalistycznym zespołem rzeczniczym w imieniu producentów przemysłowych wobec instytucji europejskich w Brukseli. Kontakty z Komisją Europejską dotyczą głównie departamentów DG ds. Wzrostu, DG ds. Środowiska, DG ds. Klimatu i DG ds. Energii.

Podczas Europejskiego Forum Zielonego Przemysłu Clive Pinnington będzie mówił o innowacyjnych produktach zielonego przemysłu, które w sposób inteligentny i kaskadowo wykorzystują drewno jako zrównoważony i odnawialny zasób. —————————————–

dr inż Jacek Szymczyk, Politechnika Warszawska

dr inż. Jacek Szymczyk

Według GUS nasz przemysł zużywa ok. 50 TWh energii elektrycznej (cały kraj ponad 160 TWh).  Połowę z tych 50 TWh w przemyśle zużywają  pompy, sprężarki i wentylatory. – W ok. 70 proc. przypadków (pompy stare, zużyte, pompy źle dobrane, pompy bez sprawnych układów regulacyjnych bądź bez optymalizacji układów regulacji, pompy duże) zużycie energii można zmniejszyć nawet o 20 – 30 proc. – szacuje dr inż. Jacek Szymczyk z PW. Podobne możliwości dosłownie szumią w wentylatorach – znaczna część z nich to urządzenia „stare, zużyte, przewymiarowane, bez regulacji, wentylatory za duże”.

W sumie dzięki modernizacji urządzeń elektrycznych w przemyśle można oszczędzić ponad 23 TWh prądu czyli ponad  15 proc. krajowego zużycia. Odpowiada to 3 tys. MW mocy w nowych elektrowniach konwencjonalnych. Innymi słowy,  gdybyśmy w porę zainwestowali w efektywność energetyczną, można by sobie odpuścić budowę kilku nowych bloków gazowych planowanych w ramach rynku mocy, a z którymi. Dr Szymczyk zastrzega, że szacunki oszczędności są zgrubne, ale potencjał może być jeszcze wyższy.