Forum Zielonego Przemysłu

Europa industrialna, uprzemysłowiona, samowystarczalna w zakresie strategicznych surowców i towarów,
a jednocześnie respektująca prawa pracowników, odpowiedzialna społecznie, chroniąca zasoby przyrody
i pozytywnie wpływająca na jej zrównoważony rozwój …

… ta wizja, choć wydaje się utopijna, jest już realizowana w krajach Wspólnoty Europejskiej, także w Polsce.
Praktyki wdrażane i udoskonalane w wielu przedsiębiorstwach pokazują, że przemysł może być “zielony”. To ogromne i kosztowne wyzwanie, a jednak możliwe do realizowania i godne naśladowania.

DLA KOGO JEST KONFERENCJA?

Forum Zielonego Przemysłu to miejsce

  • spotkania ludzi związanych z przemysłem, chcących czerpać inspirację do “zielonych” działań w swoich firmach
  • wymiany wiedzy na temat zielonych technologii i rozwiązań obniżających emisję CO2, zmniejszających zanieczyszczenie środowiska, stosowania alternatywnych, korzystnych dla środowiska surowców
  • promowania recyklingu, optymalizacji zużycia zasobów, gospodarki opartej na produkcji wyrobów
    o długim cyklu życia
  • budowania społeczności przedsiębiorców-liderów odpowiedzialnych za przyszłość zielonego przemysłu
    i chcących mieć wpływ na czynniki ograniczające jego rozwój
  • dyskusji o znaczeniu zielonego przemysłu dla gospodarki, do której zapraszamy polityków, samorządowców, organizacje non profit, naukowców, media, działaczy społecznych

GDZIE i KIEDY SIĘ ODBĘDZIE?

25 stycznia 2022

Bydgoszcz – Miasto Tradycji Przemysłowej i Smart Industry

https://businessinsider.com.pl/finanse/nowa-rewolucja-przemyslowa-trwa-bydgoszcz-pokazuje-jak-za-nia-nadazyc/xv8thql

Centrum Kongresowe Opera Nova
Hotel Słoneczny Młyn ****

autem: z Warszawy 3h, z Gdańska 2h, z Poznania, 1,5 h, z Wrocławia 3h, z Olsztyna 3,5h

samolotem: 55 min z Warszawy, 1,5 h Frankfurt nad Menem, 2h z Londynu